Architect | Patrick De Vijlder bvba
Patrick De Vijlder | Logo
spacer spacer spacer
  Architect
De Vijlder Patrick bvba
Vondelstraat 20 - 9160 - Lokeren
Tel/Fax: 09 348 91 22 - GSM: 0496 52 94 22
 
bgr E-mail  
spacer
Over ons Woningbouw Residenties Commerciele projecten Zonneenergie bgr
bgr Architect | Patrick De Vijlder Architect | Patrick De Vijlder Architect | Patrick De Vijlder Architect | Patrick De Vijlder bgr
Architect | Patrick De Vijlder

Werkwijze

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens een eerste ontmoeting worden volgende thema’s besproken:

- de locatie van het bouwproject

- de stedenbouwkundige aspecten

- de formaliteiten voor de bouwaanvraag

- uw programma van wensen en de overeenstemming met uw budget

- uw wensen betreffende de samenwerking, de verwachtingen

Indien mogelijk stellen wij het op prijs dat een aantal gegevens beschikbaar zijn.

Het gaat dan om een plannetje van de grond, eventueel verkavelings- of bouwvoorschriften indien die beschikbaar zijn, een kadasterplannetje, foto's van het te verbouwen huis, idee, eigen schetsen, foto’s van woningen of ruimtes, welke u zelf mooi vindt enz.

De plaats van de afspraak is volgens uw wensen, bij u thuis of bij ons op kantoor.

Voor verbouwingen komen wij graag eerst ter plaatse om de bestaande toestand beter in te schatten.

Ingeval van een complexe opdracht wordt er soms beslist om een eerste voorontwerp vrijblijvend uit te werken, door de architect. Dit wordt steeds besproken bij het kennismakingsgesprek.

Aan de hand van al deze parameters kunt u naderhand vrij beslissen zonder enige verdere verplichting of wij op de goede golflengte zitten om uw project tot uitvoering te brengen.

Indien ja, worden de afspraken vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin onze samenwerking wordt geregeld; zie hiervoor ook punt 5: Links: Gedragscode voor de architect.

2. Voorontwerp

Na de bespreking van uw wensen wordt steeds een eerste schetsontwerp uitgewerkt.

Dat wordt uitgetekend na een zoekproces om uw programma in overeenstemming te brengen met uw locatie, uw wensen inzake uitzicht en indeling.

Dit voorontwerp wordt bij u thuis of bij ons op kantoor besproken.

Het wordt zolang aangepast tot het echt voldoet aan al uw wensen.

3. Bouwaanvraagdossier

Bouwaanvragen geschieden steeds digitaal bij het Omgevingsloket.

Uw architect ontfermt zich over het indienen van een volledig dossier.

U als cliënt, dient enkel digitaal te ondertekenen, vanaf bij u thuis ofwel op het kantoor van de architect.

U als cliënt-aanvrager krijgt dan bericht van het Omgevingsloket indien u dossier volledig verklaart is of niet.

Deze fase beëindigd bij het verkrijgen van de digitale vergunning.

4. Uitvoeringsdossier

Teneinde een juiste raming van het ontwerp te maken en na te gaan of uw project in overeenstemming is met uw daarvoor voorziene budget wordt, indien u dat wenst, een gedetailleerde meetstaat en raming gemaakt, na de uitwerking van de gedetailleerde bouwplannen.

Eenmaal alle meetstaten, en de daaraan gekoppelde raming, is goedgekeurd door de bouwheer kan het dossier overgemaakt worden aan de weerhoudenaannemers.

Eenmaal het aannemingscontract is ondertekend, kunnen de bouwwerken dan opstarten.

Alle crusiale fasen worden door ons ter plaatse opgevolgd en gecontroleerd.

Buiten controleer van de technische aspecten & uitvoeringswijze zijn wij ook uw “boekhouder”; Respect en naleving van het vooropgestelde budget is voor ons een echte leidraad; Niemand houdt van verrassingen.

Ons technisch luik beëindigd met de oplevering der werken en indien mogelijk een glaasje.

5. Links

We verzamelden volgende interessante links

TOEZICHT VAN ORDE VAN ARCITECTEN & GEDRAGSCODE

Contact “Orde van Architecten Vlaamse Raad”

Tour & Taxis,
Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101 - 1000 Brussel
Telefoon: 02/643.62.00
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be

Gedragscode waaraan onze onderneming onderworpen is:

www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld

Heeft u vragen met betrekking tot de deontologie (de gedragsregels waaraan de architect zich moet houden bij de uitoefening van het beroep):

deontologie@ordevanarchitecten.be

Energie

Created & Hosted by SmartMedia Welkom bij Easymo! Gegevens E-mail Gegevens